واحد IT شرکت با پیاده سازی شبکه ای پیشرفته و دسترسی به شبکه اینترنت در سریعترین زمان ممکن اطلاعات مورد نیاز را دریافت و دراختیار  واحدهای  مختلف قرار می دهد ، همچنین سیستم پست الکترونیک در سطح سازمان برقرار بوده و کایه فعالیت ها و پیگری ها بصورت  online انجام می گیرد و در راستای بهبود کار تیمی و استفاده  از پارامتر زمان حداکثر بهره برداری را موجب شده  وکلیه ظرفیت سنجیها ، برنامه ریزی ها ، سفارش گذاریها و.... به سولت توسط نرم افزارهای مورد نظر به انجام می رسد.

واحدهای بازرگانی ،اداری و مالی مسلط به دانش روز و اداری تجارب مفید در تعامل با دیگر واحدها نقش پشتیبانی خود رار واحدها عملیاتی (تولید ،مونتاژ و...) ایفا می نمایند و با بهره گیری از سیستم نرم افزاری پیشرفته و شیکه کامپیوتری و ابزارهای حسابداری صنعتی نقش واقعی خود در ارائه اطلاعات دقیق به مدیران ارشد شرکت به منظور تصمیم گیری نهایی و عملیاتی ساختن تصمیمات  اخذ شده و استراتژیهای شرکت ایفاء می نماید.

واحدهای تولیدی ،مونتاژ و نگهداری تعمیرات با مجموعه ای از دستگاههای تزریق (شامل دستگاههای تزریق با تن فلد از کشور آلمان و دستگاه های خریداری شده از شرکتهای داخلی ) ، بادی ، پرس و ... همراه با دستگاه های مستقر در خط مونتاژ (تسترهای مختلف ، فیکسچرهای مختلف و ....) و پرسنل مجرب و کار آزموده در تولید و مونتاژ انواع مخازن شیشه شوی ،قطعات پلاستیکی ، قطعات فلزی ، قطعات تزریق ، قطعات برقی و .... دارای توانایی کافی برای پاسخگویی مناسب در جهت براورده ساختن نیاز های مشتریان می باشند.

واحدهای مهندسی ،تضمین کیفیت و کنترل کیفیت با بهرگیری از کارشناسان با تجربه در رشته مکانیک ،صنایع، پلیمر، برق و نقشه کشی صنعتی و با دراختیار داشتن  نرم افزارهای نوین و آزمایشگاه مجهز به انواع تجهیزات واجد توانایی در امور طراحی ،تولید و کنترل  فرآیند ها بوده و قادر به اجرای پروژه های مختلف در زمینه تولید قطعات پلاستیکی (تزریقی، بادی) و قطعات فلزی مطابق با جدیدترین روشها براساس آخرین استاندارها می باشند.